Likvidace dřevin

Likvidace smíšených náletových dřevin i s kořeny – pařezy.

Likvidace dřevin